Komunikujeme v digitálním světě i mimo něj


Pro studenty

Stáhnout téma

dotaznik_ikona
 Zpětná vazba je pro nás důležitá! Prosím vyplňte náš dotazník.

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Pro učitele

Stáhnout téma

Anotace

Žáci ve skupinách posuzují různé modelové životní situace a určují typické prostředky, které zajistí komunikaci s ostatními. Při vzájemné diskusi a spolupráci sestavují myšlenkovou mapu digitální komunikace a komunikace bez užití digitálních prostředků.

Vzdělávací cíl

Žák posoudí výhody a nevýhody komunikace s využitím digitálních prostředků a výhody a nevýhody komunikace bez nich. K různým způsobům komunikace přiřazuje typické příklady ze života.

Klíčová slova

komunikace, internetová komunikace, diskusní fóra, chat, sociální sítě

Popis činnosti

 • Skupiny 3–4 žáků dostanou sadu obrázků charakterizujících různé komunikační prostředky a kartičky s ukázkovými životními situacemi, které jsou odlišeny dvojciferným číslem.
 • Žáci ve skupině postupně hází kostkou, čímž určují dvojciferný kód kartičky. Přečtou si příklad životní situace na kartičce a pak ve skupině diskutují, jaký komunikační prostředek by bylo nejvhodnější využít.
 • V průběhu práce mohou žáci nalézat nové prostředky komunikace a k nim přiřazovat různé životní situace, případně vymýšlet vlastní životní situace a jejich přiřazení.
 • V závěrečné reflexi žáci definují výhody a nevýhody jednotlivých způsobů komunikace.

Předpokládaný čas

40 minut

Potřebné pomůcky

 • hrací kostka
 • obrázky různých možností komunikace
 • kartičky s modelovými situacemi
 • psací potřeby
 • volitelně digitální fotoaparát či mobilní telefon s fotoaparátem, nebo čistý papír A3, nůžky a lepidlo
 

Doporučený postup pro učitele

 

Příprava

 • Prohlédněte si obrázky s různými způsoby komunikace a kartičky s modelovými životními situacemi. Pokud ještě nejsou vystřižené, rozhodněte se, zda materiály připravíte vy, nebo žáci.
 • Pročtěte si ukázkové situace. Na základě svých zkušeností můžete některé z nich nahradit těmi, které považujete za vhodnější pro své žáky.
 • Určete, kolik skupin žáků budete mít a kolik bude mít každá skupina členů. Připravte si způsob rozdělení do skupin. Pro každou skupinu si připravte výše uvedené pomůcky. Pokud budou žáci vystřihávat obrázky a kartičky, připravte si potřebný počet nůžek.
 • Určete, kolik kartiček budou skupiny řešit (optimální počet je 20 kartiček na skupinu).
 • Rozhodněte se, zda všem skupinám dáte prostor pro vytvoření vlastních možností komunikace (obrázků) a vlast- ních ukázkových situací (textů). Pokud ano, připravte i prázdné kartičky. Zároveň se rozhodněte, kolik času na tuto činnost vyčleníte a zda umožníte skupinám, aby si nově vyrobené kartičky vyměňovaly mezi sebou.
 • Rozmyslete si, jak využijete vytvořené myšlenkové mapy žáků, aby pomohly k reflexi. Zvažte, zda myšlenkovou mapu na závěr nalepíte, nebo vyfotíte, a jak a komu výstupy zpřístupníte (nástěnka ve třídě, ve škole, web školy apod.).
 • Zahájení
 • Stručně uveďte hodinu. Vysvětlete žákům, že v dnešní době se často hovoří o komunikaci přes internet a za- pomíná se, že ne pro všechny situace je elektronická komunikace vhodná – někdy je kupříkladu lepší osobní setkání, telefonát nebo třeba dopis zaslaný poštou.
 • Rozdělte žáky do skupin. Rozdejte jim výše uvedené pomůcky a případně požádejte žáky, aby nejdříve vystřihli obrázky (uzly myšlenkové mapy) a kartičky s ukázkovými situacemi.
 • Nechte žáky přečíst pokyny v pracovním listu, sdělte jim počet řešených kartiček a nakonec odpovězte na dotazy. Průběh
 • Na počátku pomozte žákům v rozložení uzlů myšlenkové mapy na pracovní ploše.
 • Dále sledujte, zda žáci využívají hrací kostky pro náhodný výběr ukázkových situací.
 • Sledujte čas a případně zavčasu vyzvěte žáky k tomu, aby vymysleli a použili vlastní ukázkové situace.

Ukončení

 • Dohodněte se s žáky na způsobu dalšího využití myšlenkových map. Vytvořte podmínky pro jejich uchování (buď nalepením, nebo vyfocením).
 • Zajistěte závěrečnou reflexi. Položte všem žákům otázky k reflexi (viz níže) a diskutujte o odpovědích.

Otázky k reflexi

 • Ve kterých situacích je lepší komunikovat bez využití internetu?
 • Jaké možnosti komunikace využíváte v digitálním světě? Kdy je to výhodné a kdy je to riskantní?
 • Čemu říkáme sociální sítě? Jaké sociální sítě znáte? Vyjmenujete nějaké zásady pro komunikaci v sociálních sítích?

 

dotaznik_ikona
 Zpětná vazba je pro nás důležitá! Prosím vyplňte náš dotazník.

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Pro rodiče

Stáhnout téma

Co dělaly děti ve škole

 • Učitel sestavil z dětí skupiny a každé skupině rozdal kartičky s modelovými životními situacemi, které vyžadují komunikaci s ostatními lidmi. 
 • Žáci ukázkové situace přiřazovali k různým komunikačním prostředkům – ke komunikaci s využitím digitálních prostředků (tedy internetu, případně mobilního telefonu) nebo ke komunikaci bez těchto prostředků (osobní, prostřednictvím pošty ap.). 
 • Nakonec děti s učitelem společně sestavili tzv. myšlenkové mapy, které seskupovaly různé příklady komunikace s využitím stejných komunikačních prostředků.

O čem si povídat 

 • Máte-li tu možnost, projděte si myšlenkovou mapu a zeptejte se, které komunikační nástroje má vaše dítě nejraději a proč. Popovídejte si, jaké v nich vidíte výhody a nevýhody (viz příloha 1). 
 • Popište svému dítěti, jaké komunikační prostředky využíváte v práci a v čem jsou pro vás důležité a užitečné. 
 • Proberte se svým dítětem, jak byste si představovali komunikaci mezi vámi, jím a školou.

Jak pomoci 

 • Dohodněte se svým dítětem pravidla pro užívání oblíbených digitálních komunikačních prostředků. Domluvte se například na dodržování netikety, na pravidlech bezpečnosti, možnosti kontroly apod. 
 • Požádejte dítě, aby sestavilo myšlenkovou mapu pro komunikaci ve vaší rodině.

Zdroje informací

Klíčová slova

komunikace přes internet, sociální sítě


Tato slova a slovní spojení vám pomohou, když je zadáte do jakéhokoliv vyhledávače (například http://www.google.cz/ nebo http://www.seznam.cz/).

Vysvětlení pojmů

Druhy komunikace: http://wiki.rvp.cz/index.php?title=Knihovna/1.Pedagogický_lexikon/K/ Komunikace/Druhy_komunikace (zkrácený odkaz: http://goo.gl/477Vm) 

Sociální sítě: 

 • http://cs.wikipedia.org/wiki/Sociální_síť (zkrácený odkaz: http://goo.gl/z0EuM)
 • Netiketa: http://cs.wikipedia.org/wiki/Netiketa (zkrácený odkaz: http://goo.gl/9pPmZ)

Doporučujeme

 • Pravidla pro telefonování:
 • http://www.chovani.eu/telefonovani/c54 (zkrácený odkaz: http://goo.gl/upqbK) 
 • Pravidla pro posílání elektronické pošty: http://www.chovani.eu/elektronicka-posta/c402 (zkrácený odkaz: http://goo.gl/9DcY5) 
 • Centrum rodinné bezpečnosti na Facebooku: https://www.facebook.com/safety (zkrácený odkaz: http://goo.gl/Z45Bw) 
 • Průvodce bezpečného chování na internetu od Googlu: https://www.google.com/intl/cs/goodtoknow/ (zkrácený odkaz: http://goo.gl/rFlsj) 

 

Zpětná vazba je pro nás důležitá! Prosím vyplňte náš dotazník.

 

dotaznik_ikona
 Zpětná vazba je pro nás důležitá! Prosím vyplňte náš dotazník.