Užitečné weby


Pro studenty

Stáhnout téma

 

dotaznik_ikona
 Zpětná vazba je pro nás důležitá! Prosím vyplňte náš dotazník.

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Pro učitele

Stáhnout téma

Anotace

Žáci ve skupinách posuzují různé internetové zdroje, určují jejich účel a důležitost.
Při vzájemné diskusi a spolupráci sestavují myšlenkovou mapu zdrojů informací na internetu.

Vzdělávací cíl

Žák získá povědomí o užitečných webových stránkách na internetu a možnostech využít je při řešení situací
v běžném životě.

Klíčová slova

webové stránky, internet, internetové zdroje, internetové služby

Popis činnosti

 • Skupiny žáků dostanou v pracovním listu obrázkový seznam internetových zdrojů, s kterým budou pracovat.
 • Nejprve si seznam prohlédnou.
 • Vyberou internetové zdroje, které znají, a navzájem si ve skupině vysvětlí, k čemu je mohou použít.
 • Do tabulky doplní další internetové zdroje, které v seznamu nenašli.
 • Každá skupina si zvolí jednu z variant další práce se seznamem, příp. vybere učitel:
  • Varianta A – Výběr užitečných zdrojů
  • Varianta B – Výběr užitečných zdrojů a příklady použití
  • Varianta C – Otázky a odpovědi
  • Varianta D – Řešení situací
 • Výstupem každé varianty je prezentace výsledků ostatním skupinám a výběr vystřižených ukázek internetových zdrojů.
 • Vystřižené ukázky žáci použijí ve skupinách k vytvoření myšlenkové mapy.
 • V závěrečné reflexi poznatky shrnou.

Předpokládaný čas

Pro každou z map podle zvolené varianty 35–45 minut.

Potřebné pomůcky

 • list pro žáky Užitečné weby
 • nůžky
 • lepidla
 • čisté papíry pro myšlenkovou mapu (minimálně A4, nejlépe A3)
 • psací potřeby (fixy)

Doporučený postup pro učitele

Příprava

 • Prohlédněte si pracovní list se seznamem užitečných webových stránek a rozmyslete si, které druhy internetových zdrojů využijete a na které se budete soustředit. Pak se rozhodněte, zda upravíte seznam ukázek webových stránek jen na ty vybrané, nebo zda ponecháte všechny.
 • Pročtěte si varianty aktivit a rozhodněte se, které z nich využijete.
 • Pokud nemají žáci dostatek zkušeností s myšlenkovými mapami, připravte si jednoduchou ukázku (obrázek schématu myšlenkové mapy mají žáci i v pracovním listu).
 • Určete, kolik skupin žáků budete mít. Připravte si metodu rozdělení do skupin. Pokuste se o rovnoměrné rozdělení žáků s ohledem na role. Pro každou skupinu:
  • vytiskněte pracovní list se seznamem internetových zdrojů;
  • připravte papír pro znázornění myšlenkové mapy (minimálně A4, nejlépe A3);
  • připravte lepidlo a nůžky.
 • Rozmyslete si, jak využijete vytvořené myšlenkové mapy žáků, aby pomohly k reflexi probraného učiva.

Zahájení

 • Rozdejte skupinám výše uvedené pomůcky.
 • Objasněte role ve skupině a jejich účel a nechte žáky, ať si role mezi sebou rozdají.
 • Dejte žákům čas přečíst si úvodní pokyny, které jsou obsahem 3. kroku v pracovním listu (výběr webů, které žáci znají), a následně odpovězte na případné dotazy.
 • Upřesněte pravidla pro výběr variant.
 • Pokud nemají žáci dostatek zkušeností s myšlenkovými mapami, pomocí vlastní ukázky, nebo schématu v pracovním listu vysvětlete základní pravidla pro jejich tvorbu.

Průběh

 • Buďte žákům připraveni pomoci s plněním 3. kroku v pracovním listu, zejména ze začátku.
 • Sledujte, jak žáci zvládají svou roli ve skupině.
 • Sledujte, zda žáci pracují na správných variantách.
 • Sledujte, nakolik žáci dodržují pravidla pro tvorbu myšlenkových map.

Ukončení

 • Dohodněte se s žáky na způsobu dalšího využití myšlenkových map.

Otázky k reflexi

 • Které webové stránky představené v dnešní hodině jsou pro vás nové?
 • Je nějaká stránka, která vám připadala natolik zajímavá, že bychom se k ní měli v dalších hodinách ještě vrátit?
 • Uveďte příklady:
  • internetových služeb pro vyhledávání na internetu
  • zdrojů na internetu se zobrazením míst (měst)
  • konkrétních webových stránek, které patří k určitému typu internetových zdrojů, například internetové mapy, elektronické slovníky, zpravodajské weby apod.

 

dotaznik_ikona
 Zpětná vazba je pro nás důležitá! Prosím vyplňte náš dotazník.

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Pro rodiče

Stáhnout téma

Co dělaly děti ve škole

 • Učitel sestavil skupiny a každé skupině rozdal pracovní listy s obrázky internetových stránek.
 • Žáci ve skupině vybírali ty stránky, které znají, a diskutovali spolu o tom, k čemu slouží.
 • Potom si společně s učitelem žáci vybrali další postup, jehož cílem bylo sestavení tzv. myšlenkové mapy.

O čem si povídat

 • Projděte si se svým dítětem vybrané webové stránky, které si pamatuje ze školy a které ho zaujaly. Bavte se o tom, které webové stránky to jsou a proč ho zajímají.
 • Máte-li tu možnost, projděte si myšlenkovou mapu a zeptejte se, které stránky vaše dítě nezná. Podívejte se na ně spolu a zkuste zjistit, v čem pro něj nebo pro vás mohou být užitečné.
 • Ukažte svému dítěti, se kterými webovými stránkami hodně pracujete. Vysvětlete, k čemu slouží a v čem vám pomáhají.

Jak pomoci

 • Ukažte dítěti, jak si může zajímavé stránky přidat do „Oblíbených/Záložek“.
 • Dohodněte se svým dítětem, že si spolu čas od času projdete jeho „Oblíbené“.
 • Můžete společně nastavit pravidla, jak budou zastoupeny v „Oblíbených“ stránky pro výuku a jak stránky pro zábavu.

Zdroje informací

Klíčová slova

hledání na internetu, užitečné stránky, pokročilé vyhledávání, bezpečné vyhledávání
Tato slova a slovní spojení Vám pomohou, když je zadáte do jakéhokoliv vyhledávače (například http://www.google.cz/ nebo http://www.seznam.cz/).

Vysvětlení pojmů

Doporučujeme

Další náměty naleznete v PDF souboru

 

dotaznik_ikona
 Zpětná vazba je pro nás důležitá! Prosím vyplňte náš dotazník.