Příběhem do digi světa


Pro studenty

Stáhnout téma

 

dotaznik_ikona
 Zpětná vazba je pro nás důležitá! Prosím vyplňte náš dotazník.

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Pro učitele

Stáhnout téma

Anotace

Žáci si ve skupinách pročítají komiksový příběh, ve kterém chybí řešení některých situací. Skupina má k dispozici
ke každé situaci určité varianty řešení. Jejich úkolem je vybrat tu nejvhodnější, a tak příběh dovést k úspěšnému
zakončení.

Vzdělávací cíl

Žák se naučí v životě rozpoznávat situace, v nichž lze účelně využít digitální technologie.

Klíčová slova

hardware, fotografie, záznam zvuku, vyhledávání, spolupráce, příběh, digitální svět

Popis činnosti

 • Skupiny žáků dostanou v pracovním listu komiksový příběh, který obsahuje úkoly. V některých situacích příběhu chybí řešení a žáci se mají rozhodnout pro některou z nabízených variant.
 • Z přílohy pracovního listu vystřihají kartičky s variantami řešení situací.
 • Skupiny procházejí komiksový příběh a doplňují varianty na kartičkách.
 • Výstupem je komiks doplněný o řešení, která žáci vybrali jako ideální.
 • V příloze pracovního listu je řešení, podle kterého si mohou žáci svou práci obodovat a kde také najdou komentáře ke všem variantám řešení situací.
 • V závěrečné reflexi poznatky shrnou.

Předpokládaný čas

40 minut

Potřebné pomůcky

 • listy pro žáky Příběhem do digi světa (obsahují komiks s úkoly, přílohu s kartičkami k vystřihání a přílohu s bodovým vyhodnocením a komentáři)
 • nůžky
 • lepidla

Doporučený postup pro učitele

Příprava

 • Projděte si komiks i správné varianty textů pro jednotlivé situace, včetně bodování.
 • Ujasněte si role ve skupině – koordinátor, člen týmu, hlídač času a pomůckář. Připravte si, jak role žákům vysvětlíte a jakou činnost jim přidělíte (minimální činnost je popsána v pracovním listu pro žáky).
 • Určete, kolik skupin žáků budete mít. Připravte si metodu rozdělení do skupin, přičemž se pokuste o rovnoměrné rozdělení žáků s ohledem na role.
 • Rozmyslete si, jak využijete bodování pro motivaci žáků a následné vyhodnocení aktivity.
 • Pro každou skupinu:
  • vytiskněte pracovní list s komiksem;
  • vytiskněte list s kartičkami s variantami textů pro jednotlivé situace;
  • připravte lepidlo a nůžky;
  • připravte bodové ohodnocení variant odpovědí a případně připravte papír či tabulku pro bodové hodnocení.

Zahájení

 • Rozdejte skupinám výše uvedené pomůcky.
 • Objasněte role ve skupině a jejich účel a dejte žákům prostor, ať si role mezi sebou ve skupině rozdělí.
 • Nechte žáky přečíst úvodní instrukce a následně odpovězte na dotazy.
 • Vysvětlete bodování a hodnocení.

Průběh

 • Buďte připraveni žákům pomoci při výběru správného řešení, především u prvních několika situací. (můžete pracovat i frontálně).
 • Sledujte, jak žáci zvládají svou roli ve skupině.
 • Přiměřeně pomáhejte při hledání správných variant – berte na vědomí, že se nejedná o ověřování.

Ukončení

 • Na základě dohody z úvodu aktivity proveďte vyhodnocení, v první řadě tím, že odpovědi obodujete a případně také okomentujete.

Otázky k reflexi

 • Co ses díky komiksu dozvěděl nového?
 • Která situace byla zcela jasná a která byla naopak nejobtížnější na výběr správné odpovědi?
 • Dokážeš vymyslet a vytvořit podobný komiksový příběh? Kolik by si na to asi potřeboval času?

 

dotaznik_ikona
 Zpětná vazba je pro nás důležitá! Prosím vyplňte náš dotazník.

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Pro rodiče

Stáhnout téma

Co dělaly děti ve škole

 • Žáci si ve skupinách pročítali pracovní list – komiksový příběh, ve kterém některé texty scházely. Z několika možností vybírali správný doplňující text, kterým se daná situaci v komiksu vyřešila.
 • Správné řešení situací bylo bodováno, skupiny tedy mohly získat určitý počet bodů za celý komiks.

O čem si povídat

 • Máte-li tu možnost, projděte se svým dítětem celý komiksový příběh a zeptejte se, jak řešili ve skupině jednotlivé situace.
 • Zeptejte se svého dítěte, které situace v příběhu považuje za zajímavé nebo významné. Můžete také spolu diskutovat, zda by šly řešit i nějak jinak.
 • Popovídejte si se svým dítětem o svých zkušenostech, které se podobají příběhu v komiksu a souvisí s tématem. (Soustřeďte se na to, aby vaše dítě pochopilo, že v dospělosti bude takové zkušenosti potřebovat.)

Jak pomoci

 • Povzbuďte své dítě k tomu, aby si zkusilo vymyslet (samo nebo s kamarády) podobný komiks. Ukažte mu prostředky, které je možné při tvorbě komiksu využít, ať už jde o tradiční výtvarné techniky, nebo o počítačové programy (například programy pro malování nebo přímo program pro tvorbu komiksů).
 • Vymyslete podobnou problémovou situaci, popovídejte si o ní se svým dítětem a domluvte se, jak by bylo v takové situaci nejlepší postupovat.

Zdroje informací

Klíčová slova

důležitá telefonní čísla, komunikace přes internet, sdílení souborů, create online comics
Tato slova a slovní spojení Vám pomohou, když je zadáte do jakéhokoliv vyhledávače (například http://www.google.cz/ nebo http://www.seznam.cz/).

Vysvětlení pojmů

Druhy komunikace: http://wiki.rvp.cz/index.php?title=Knihovna/1.Pedagogický_lexikon/K/Komunikace/
Stahování a sdílení dat: http://www.bezpecne-online.cz/pro-rodice-a-ucitele/stahovani-a-sdileni-dat.html

Doporučujeme

 

dotaznik_ikona
 Zpětná vazba je pro nás důležitá! Prosím vyplňte náš dotazník.