Webový prohlížeč


Pro studenty

Stáhnout téma

 

dotaznik_ikona
 Zpětná vazba je pro nás důležitá! Prosím vyplňte náš dotazník.

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Pro učitele

Stáhnout téma

Anotace

Efektivní vyhledávání na internetu – webový prohlížeč a využití jeho základních funkcí pro ovládání, vyhledávání a zobrazování informací.

Vzdělávací cíl

Žák používá při vyhledávání základní nástroje webového prohlížeče a dokáže objasnit jejich funkci.

Klíčová slova

webový/internetový prohlížeč, ikona, nástroj, adresní řádek, vyhledávací řádek, aktualizovat, záložky, posuvník, domovská stránka

Popis činnosti

 • Skupiny žáků dostanou pracovní listy.
 • Každá skupina si nejprve:
  • připraví list s obrysem okna prohlížeče (Příloha 1)
  • vystřihne prvky uživatelského rozhraní prohlížeče (Příloha 2)
  • vystřihne názvy prvků prohlížeče (Příloha 3)
  • vystřihne popisky akcí ovládacích prvků prohlížeče (Příloha 4).
 • Ve skupině potom žáci do obrysu okna prohlížeče umisťují jednotlivé prvky prohlížeče.
 • Dále si ve skupině připraví názvy prvků prohlížeče a vlepí je do místa, které se označuje daným názvem. Postupují podle vlastních zkušeností, využívají odhad i debatu ve skupině.
 • Následně žáci postupně doplňují kartičky s popisky akcí a umísťují je na správné místo.

Předpokládaný čas

20–30 minut 

Potřebné pomůcky

 • listy pro žáky Webový prohlížeč, s přílohami:
  • Obrys okna prohlížeče (Příloha 1)
  • Prvky prohlížeče – k vystřižení (Příloha 2)
  • Názvy prvků prohlížeče – k vystřižení (Příloha 3)
  • Popisky akcí prohlížeče – k vystřižení (Příloha 4)
 • nůžky
 • lepidla

Doporučený postup pro učitele

Příprava

 • Prohlédněte si pracovní listy s přílohami a zvažte, zda a jak využijte některé z dalších aktivit:
  • Skupiny vyhodnotí výsledky a správnost své práce, např. výměnou s jinou skupinou a zpětnou vazbou její práce.
  • Skupina připraví prezentaci svého prohlížeče doplněnou např. o další funkce prohlížečů či futuristické návrhy, co vše by mohl prohlížeč umět v budoucnosti.
  • Znalosti dětí je možné ověřit vyplňováním prázdných kartiček a vkládáním do modelu prohlížeče na místa, která vykonají příslušnou akci.
 • Promyslete způsob rozdělení žáků do skupin, skupiny by měly mít v ideálním případě sudý počet žáků (3 až 4 žáci).
 • Pro každou skupinu si připravte výše uvedené pomůcky.
 • Rozmyslete si, v které fázi práce budou žáci lepit prvky a jejich názvy.
 • Rozmyslete si, kam nasměrujete reflexi probraného učiva. 

Zahájení

 • Rozdělte žáky do skupin a rozdejte jim výše uvedené pomůcky.
 • Dejte žákům čas na pročtení pokynů a následně odpovězte na dotazy. Ujistěte se, zda rozumí pravidlům při otáčení kartiček s názvy.

Průběh

 • Sledujte, zda žáci správně umísťují vystřižené prvky okna prohlížeče. Nebraňte žákům udělat chybu a poučit se z ní. 

Ukončení

 • Práce na modelu prohlížeče končí reflexí jednotlivých skupin žáků, které si práce mezi sebou vymění a sdělují si, kde jsou podle nich nějaké nesrovnalosti. Pokud si neví rady, zkuste je navést na správná řešení. 

Otázky k reflexi

 • K čemu slouží internetový prohlížeč? Co nám umožňuje? (Můžeme se pomocí něho připojit k internetu a prohlížet si informace, hrát hry, poslouchat hudbu, sledovat videa, komunikovat...)
 • Víte, v jakých zařízeních můžeme internetový prohlížeč najít? Liší se tato zařízení nějak od sebe? (Počítač, notebook, tablet, telefon, TV... Velikostí zobrazovací plochy, funkcemi...)
 • Znáte názvy nejběžnějších internetových prohlížečů? Který používáte a proč?

(Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera, Safari...)

 

dotaznik_ikona
 Zpětná vazba je pro nás důležitá! Prosím vyplňte náš dotazník.

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Pro rodiče

Stáhnout téma

Co dělaly děti ve škole

 • Učitel rozdělil děti do skupin a každé skupině rozdal pracovní listy se zobrazením obrazovky s internetovým prohlížečem.
 • Žáci ve skupině doplňovali do obrázku prohlížeče ovládací prvky, akce, které tyto prvky spouštějí, a jejich názvy.
 • Potom učitel s žáky diskutoval o různých prohlížečích v různých digitálních zařízeních.

O čem si povídat

 • Projděte si se svým dítětem, na kterých digitálních zařízeních doma máte internetový prohlížeč a jak se ovládá.
 • Popište svému dítěti, jak používáte internetový prohlížeč pro svou práci a které ovládací prvky a nástroje vám ji usnadňují.
 • Můžete si ve webu projektu stáhnout pracovní listy pro žáky k tomuto tématu a společně se svým dítětem si poskládat vlastní prohlížeč složený: 
  • z hlavních součástí – okno, tlačítka apod.
  • z popisů jednotlivých prvků prohlížeče (texty v bublinách)
  • z kartiček, které popisují, co se stane, když klepnu na příslušné tlačítko prohlížeče. 

Na pravidlech skládání prohlížeče se dohodněte se svým dítětem.

 • Hra na doma: 
  • Vystřihněte kartičky s vysvětlením činnosti ovládacího prvku prohlížeče, které najdete v příloze.
  • Kartičky umístěte na hromádku textem dolů a poté střídavě „lízejte“ a přikládejte k částem prohlížeče.
  • Můžete použít i prázdné kartičky, kam dítě doplní obrázky a popisy dalších ovládacích prvků prohlížeče  (dítě procvičuje psaní, formulaci myšlenek, skladbou věty).
  • Po složení všech ovládacích prvku ověřte na počítači ve skutečném prohlížeči webových stránek, zda informace na kartičkách s popisem akcí jsou správně vysvětlené a prohlížeči, který běžně užíváte. Za každý správně umístěný prvek si můžete přičíst bod, a tak zjistit, kdo byl ve hře úspěšnější.)

Jak pomoci

 • Požádejte své dítě, aby pro vás vytvořilo jednoduchý manuál pro práci s internetovými prohlížeči, které máte doma. Můžete přitom využít pracovní listy pro žáky k tomuto tématu.
 • Je-li to možné, nastavte prohlížeč ve vašem počítači tak, aby se vašemu dítěti dobře užíval a aby si jej případně mohlo i samo přizpůsobit. Některé prohlížeče například umožňují vytvořit pro každého uživatele samostatný profil, kam si může uložit své oblíbené stránky, nastavit vlastní domovskou stránku atd.

Zdroje informací 

Klíčová slova 

internetový prohlížeč, webový prohlížeč, nastavení prohlížeče
Tato slova a slovní spojení Vám pomohou, když je zadáte do jakéhokoliv vyhledávače (například http://www.google.cz/ nebo http://www.seznam.cz/). Webový prohlížeč

Vysvětlení pojmů

Internetový/webový prohlížeč: http://cs.wikipedia.org/wiki/Webový_prohlížeč (můžete použít také zkrácený odkaz, který vás dovede na tutéž stránku: http://goo.gl/OQAZy
Prohlížeč Google Chrome: https://www.google.com/intl/cs/chrome/browser/features.html (zkrácený odkaz: http://goo.gl/hoaSD
Prohlížeč Microsoft Internet Explorer: http://windows.microsoft.com/cs-CZ/internet-explorer/download-ie (zkrácený odkaz: http://goo.gl/gOM38
Prohlížeč Mozilla Firefox: http://www.mozilla.org/cs/firefox/fx/ (zkrácený odkaz: http://goo.gl/9Wsjs)
Prohlížeč Opera: http://www.opera.com/portal/choice/?language=cs (zkrácený odkaz: http://goo.gl/CbIjk
Prohlížeč Apple Safari: http://support.apple.com/kb/DL1531?viewlocale=cs_CZ (zkrácený odkaz: http://goo.gl/clYQf)

Doporučujeme

 • Správa uživatelů v Google Chrome: 

http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=cs&answer=2364824 (zkrácený odkaz: http://goo.gl/k6UZI

Další náměty 

Webový (internetový) prohlížeče si můžeme představit jako jakousi vstupní bránu do světa internetu. Tato brána není úplně statická a má řadu nástrojů, které nám umožní se ve světě internetu lépe pohybovat. Na internet dnes přistupujeme z různých zařízení, jako jsou PC, notebooky, tablety, telefony, TV. Všechna tato zařízení obsahuji nějaký internetový prohlížeč. Většina prohlížečů má podobné základní ovládací prvky (jen je jejich vzhled odlišný):

 • Šipky:

Ovládají přesun mezi navštívenými stránkami tam a zpět (podobně jako když obracíme listy v knize dopředu a dozadu)

 • Obnovit/Aktualizovat:

Umožňuje znovu načíst aktuálně zobrazovanou stránku. Na některých webových stránkách se obsah poměrně rychle mění, např. na zpravodajských serverech se u aktuálních zpráv průběžně doplňují nové informace, na diskuzních fórech přibývají nové diskuzní příspěvky ap. K tomu, abyste viděli změny, které se na stránce objevily během doby, co ji máte otevřenou, ji musíte znovu načíst – aktualizovat.

 • Domeček:

Slouží k návratu na tzv. domovskou stránku. Většina prohlížečů má možnost nastavit stránku nebo více stránek, které se zobrazí při spuštění prohlížeče. Takovým stránkám říkáme domovské.

 • Vyhledávací/adresní řádek

Jedná se o řádek či dva řádky, které umožňují zápis toho, co na internetu hledáme (adresa webových stránek, klíčová slova).

 • Záložky/Oblíbené:

Nástroj prohlížeče, pomocí kterého vytváříme přehledné seznamy oblíbených či zajímavých stránek, na které se pak můžeme jednoduše vracet.

 • Posuvník

Slouží pro pohyb webovou stránkou dolů a nahoru. U dotykových zařízení (mobily, tablety) se užívá čím dál tím méně, protože tam můžeme stránku posouvat dotykem, v některých případech i gestem.

 • Nastavení:

Ovládací prvek, který slouží k nastavení vlastností prohlížeče (například k změně domovské stránky, správě záložek/oblíbených, případně k nastavení více uživatelských účtů).

 

dotaznik_ikona
 Zpětná vazba je pro nás důležitá! Prosím vyplňte náš dotazník.