V digitálním světě slušně a zodpovědně


Pro studenty

Stáhnout téma

dotaznik_ikona
 Zpětná vazba je pro nás důležitá! Prosím vyplňte náš dotazník.

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Pro učitele

Stáhnout téma

Anotace

Žáci ve skupinách posuzují různé příklady chování při komunikaci v digitálním světě. Během vzájemné diskuse a spolupráce vytvářejí plakát, na který vyberou pět nejdůležitějších pravidel netikety.

Vzdělávací cíl

Žák se zorientuje v pravidlech slušného chování při komunikaci v digitálním světě. Pomocí protichůdných příkladů si vyjasní vybraná pravidla netikety.

Klíčová slova

komunikace, netiketa, sociální sítě, chování

Popis činnosti

 • Skupiny žáků dostanou sadu kartiček, které otočí tak, aby si nemohly přečíst text uvedený na kartičce.
 • Žáci ve skupině postupně otáčejí kartičky a čtou si příklady chování během komunikace na internetu. Podle obsahu se rozhodují, zda jde o chování vhodné či nevhodné.
 • Příklady vhodného a nevhodného chování zapisují do náležitého sloupce v pracovním listu.
 • V druhé části skupiny sestavují plakát, který má obsahovat pět nejdůležitějších pravidel netikety.
 • V závěrečné reflexi si žáci vytvoří postoj k pojmu netiketa.

Předpokládaný čas

45 minut

Potřebné pomůcky

 • kartičky s palcem
 • kartičky s příklady chování a jednání v digitálním světě
 • pracovní list s názvem Co je a co není vhodné chování
 • pracovní list s názvem Patero netikety
 • čisté papíry, psací potřeby a pastelky
 • volitelně digitální fotoaparát, mobilní telefon s fotoaparátem nebo tablet

 

Doporučený postup pro učitele

Příprava

 • Nejprve si projděte Přílohu 1 – Příklady chování v digitálním světě a Přílohu 2 – Palce a rozhodněte se, zda žákům podklady předem vystříháte, nebo zda necháte stříhání na nich.
 • V Příloze 1 si pročtěte příklady vhodného a nevhodného chování během komunikace na internetu. Většina příkladů správného a nesprávného chování tvoří v příkladech páry.
 • Rozhodněte se, jak s kartičkami během aktivity naložíte. Není reálné, abyste každé skupině žáků dali celou sadu kartiček. Máme pro vás určité tipy:
 • Použijte jednu sadu kartiček a ty během výuky nechte tahat zástupce jednotlivých skupin. Budou pak dále pracovat s těmi, co si vytáhnou.
 • Při větším počtu skupin (více než čtyři) připravte dvě sady; jedna část skupin bude pracovat s jednou sadou, druhá s druhou.
 • Vyberte páry kartiček, které popisují chování v nějaké komunikační situaci na internetu jednou správně a jednou nesprávně. Tyto páry rozdělte mezi skupiny.
 • Určete, kolik skupin žáků budete mít, a připravte si způsob rozdělení do skupin. Pro každou skupinu si připravte výše uvedené pomůcky.
 • Rozhodněte se, jaké podmínky vytvoříte pro sestavování plakátů. Můžete skupinám umožnit nejprve diskusi a/nebo prohlédnutí řešení příkladů u dalších skupin. Zároveň se rozhodněte, kolik času na tvorbu plakátu vyčleníte.
 • Rozmyslete si, jak využijete vytvořené plakáty, aby pomohly k reflexi. Žáci si mohou například plakáty na závěr vyfotit.

 

Zahájení

 • Stručně uveďte hodinu a přibližte žákům pojem netiketa.
 • Nechte žáky, aby si přečetli pokyny v Listu pro žáky. Odpovězte na jejich případné dotazy.
 • Rozdělte žáky do skupin a rozdejte jim výše uvedené pomůcky. Na základě své přípravy rozdělte skupinám kartičky s příklady.

Průběh

 • Zejména na začátku sledujte, zda žáci správně pochopili práci s kartičkami a přikládání palců. Zároveň sledujte, zda vyplňují pracovní list Co je a co není vhodné chováni.
 • Sledujte čas, včas ukončete práci s pracovními listy a zahajte práci na plakátech. Ukončení
 • Dohodněte se s žáky na způsobu dalšího využití plakátů.
 • Položte všem žákům otázky k reflexi

Otázky k reflexi

 • Která pravidla jsou stejná při internetové komunikaci i při chování a jednání mimo internetové prostředí?
 • Jaká pravidla netikety považujete za důležitá a proč?
 • Jaká pravidla netikety porušujete a proč? Co s tím budete dělat?

 

dotaznik_ikona
 Zpětná vazba je pro nás důležitá! Prosím vyplňte náš dotazník.

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Pro rodiče

Stáhnout téma

Co dělaly děti ve škole

 • V úvodu učitel vysvětlil dětem pojem netiketa, tedy souhrn pravidel vhodného chování na internetu.
 • Děti se rozdělily do skupin, každé skupině učitel rozdal kartičky s příklady chování při komunikaci v digitálním světě.
 • Děti postupně vyhodnocovaly, zda se jedná o vhodné, či nevhodné chování, popřípadě hledaly příklady opačného jednání.
 • Nakonec jednotlivé skupiny sestavovaly plakát, který obsahoval pět nejdůležitějších pravidel netikety.

O čem si povídat

 • Máte-li tu možnost, podívejte se na plakáty vytvořené ve škole (některé děti si je možná vyfotografovaly), nebo poproste dítě, aby vám některý plakát popsalo. Ptejte se dítěte, proč ve skupině vybrali pro Patero netikety právě daná pravidla.
 • Povězte, kdy jste se vy setkali s porušováním netikety a jaké to mělo dopady.
 • Proberte se svým dítětem, jaká pravidla netikety má dodržovat při komunikaci se svými vrstevníky.

Jak pomoci

 • Nabídněte vašemu dítěti, aby vytvořilo plakát o pravidlech netikety pro vaši rodinu.
 • Má-li vaše dítě nějaký účet na internetu a komunikuje-li tedy s jinými uživateli, stanovte společně pravidla dodržování netikety. Popovídejte si o tom, co dělat, když vaše dítě nebo někdo, s kým komunikuje, takové pravidlo poruší.

Zdroje informací

Klíčová slova

komunikace přes internet, sociální sítě, netiketa

Tato slova a slovní spojení vám pomohou, když je zadáte do jakéhokoliv vyhledávače (například http://www.google.cz/ nebo http://www.seznam.cz/).

 

Vysvětlení pojmů

Sociální sítě: http://cs.wikipedia.org/wiki/Sociální_síť (zkrácený odkaz: http://goo.gl/z0EuM)

Netiketa: http://cs.wikipedia.org/wiki/Netiketa (zkrácený odkaz: http://goo.gl/9pPmZ)

 

Doporučujeme

 

dotaznik_ikona
 Zpětná vazba je pro nás důležitá! Prosím vyplňte náš dotazník.