O projektu

Projekt IN-Generation je celorepublikový projekt zaměřující se na vzdělávání žáků základních škol, jejich učitelů a rodičů v oblasti internetové gramotnosti. Projekt IN-Generation je realizován společností European Leadership & Academic Institute (ELAI) ve spolupráci s dalšími partnery pod záštitou Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.

 

Projekt IN-Generation se zaměřuje především na následující témata: digitální svět kolem nás, digitální stopy, online identity, komunikace v online prostředí, zacházení s online reklamou, efektivní vyhledávání na internetu, zodpovědné a etické chování na internetu a bezpečnost na internetu.

 

Projekt IN-Generation probíhá přímo na základních školách po celé České republice (viz. Mapa zapojených škol). Školám nabízí následující:

 

 

Dětem nabízíme:

  • Interaktivní zábavné a zajímavé vzdělávací aktivity
  • Spoluúčast na tvorbě vzdělávacích aktivit pro vrstevníky, ale i učitele a rodiče

Učitelům nabízíme:

  • ukázky a nápady vzdělávacích materiálů zaměřených na danou problematiku
  • krátké aktivity do vyučovacích hodin i celé výukové plány pro samostatnou i skupinovou práci ve třídě upravené také pro výuku bez internetu, počítačů či interaktivních tabulí
  • prostor a podmínky pro další tvorbu vzdělávacích materiálů a jejich sdílení s ostatními kolegy

Rodičům nabízíme:

  • účast na seminářích, připravených a realizovaných zkušeným lektorem
  • rady a informace pro práci s dětmi

Cíle projektu

 

Cílem projektu IN-Generation je dorazit s výše uvedenými tématy přímo na základní školy. Přitom chceme motivovat žáky, učitele i rodiče k tomu, aby využívání internetu nevnímali jako hrozbu, ale jako příležitost pro osobnostní růst mladé generace.

 

Cílem projektu je pomoci školám naplnit standardy ICT.

 

Cílem projektu je podpořit zvyšování úrovně internetové gramotnosti v České republice.

 

Další informace a co se právě děje v projektu IN-Generation se dozvíte na Google+ profilu projektu či na našem Facebooku a Twitteru.

 

Chcete se do projektu zapojit?  Zaregistrujte se zde

 

Tým projektu IN-Generation

Seznamte se s těmi, kteří stojí za projektem IN-Generation. O našem týmu si přečtěte zde.

 

Partneři projektu

 

GOOGLE Česká republika: Posláním společnosti Google je uspořádat informace z celého světa tak, aby byly všeobecně přístupné a užitečné.

 


Vodafone je telekomunikační společnost, která kromě hlasových služeb nabízí v současnosti nejrychlejší a nejrozšířenější síť mobilního internetu LTE na českém trhu. Dlouhodobě podporuje využívání technologií pro společenské dobro a rozvoj mladých lidí aktivních ve svých komunitách a projekty propojující svět businessu s neziskovým sektorem.

 

 

 

 


ASBIS je expertem v oblasti distribuce ICT technologií, patří mezi největší dodavatele počítačových komponent na rozvíjejících se trzích v Evropě, která vyvíjí vlastní značku tabletů Prestigio.

 

 

 

 


Jednota školských informatiků: Jednota školských informatiků (JSI) je profesní organizace, která sdružuje pedagogy a odborníky zabývající se ICT ve školství. JSI vznikla za účelem získávat a šířit znalosti a zkušenosti s využíváním ICT ve vzdělávání v ČR i v zahraničí a aktivně se podílet na zavádění ICT do výuky a jeho využívání.

 

 

 


E-bezpečí: Projekt E-Bezpečí je celorepublikový projekt zaměřený na prevenci, vzdělávání, výzkum, intervenci a osvětu spojenou s rizikovým chováním na internetu a souvisejícími fenomény. Projekt je realizován Centrem prevence rizikové virtuální komunikace Pedagogické fakulty Univerzity Palackého ve spolupráci s dalšími organizacemi. Projekt se zaměřuje na nebezpečné internetové fenomény, které ohrožují jak děti, tak i dospělé uživatele internetu.

 


EDUin: společnost EDUin je nezávislou organizací, která usiluje o to, aby se diskuze o vzdělávání stala celospolečenským tématem. O problematice vzdělávání informuje nestranně a podporuje otevřený a věcný dialog. Mezi klíčové oblasti působení společnosti patří systematická PR činnost v oblasti vzdělávání, usnadnění komunikace mezi médii a odbornou veřejností, rozproudění celospolečenské diskuse o otázkách efektivity a kvality vzdělávání, síťování odborníků a dalších zájemců o téma vzdělávání, popularizace závěrů výzkumů, studií a analýz, popularizace informací o tom, jak se učíme a vzděláváme.

 

 


 

Česká škola: Internetový portál Česká škola je zaměřen na základní a střední školství, jejími čtenáři jsou především učitelé, školský management a veřejnost, která se o dění v této oblasti aktivně zajímá. 

 

 

 


CZ.NIC: Zájmové sdružení právnických osob založené předními poskytovateli internetových služeb v roce 1998. Hlavní činností sdružení je provozování registru doménových jmen .CZ, zabezpečování provozu domény nejvyšší úrovně .CZ a osvěta v oblasti doménových jmen. Dlouhodobým cílem CZ.NIC je také rozvoj internetových technologií a informační společnosti.

 


Nebuď oběť: Občanské sdružení Rizika internetu a komunikačních technologií (alias Nebuď oběť!) se zaměřuje na preventivní osvětu žáků základních škol, pedagogů a rodičů v problematice nebezpečného užívání Internetu a komunikačních technologií. Varuje před možným zneužitím osobních údajů a seznamuje s novými fenomény kyberprostoru, jakými jsou například sexting, grooming, phishing, happy slapping. Věnujeme se natáčení videoklipů, tvorbě komixů a vzdělávacích programů, realizaci přednášek a mezinárodně kooperačních projektů.