Jak se zapojit

Zapojit se do projektu IN-Generation je snadné. Stačí vyplnit registrační formulář, který naleznete zde

Co vám projekt přinese

  • Aktuální a zajímavě zpracovaná témata, která budete moci představit svým žákům. 
  • Vzdělávací aktivity, které pokryjí některé očekávané výstupy a změny Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání.
  • Internetovou klubovnu , která slouží učitelům zapojeným do projektu IN-Generation k výměně zkušeností a diskuzi nad projektovými tématy.
  • Možnost prezentovat vaši školu na mapě škol zapojených do projektu IN-Generation.

Jaké hlavní aktivity projektu můžete využívat?

Vzdělávací materiály do výuky

 

Jedná se o výukové materiály, které je možné stáhnout zdarma, a které jsou určeny jak žákům a učitelům, tak rodičům dětí. Každý vzdělávací materiál obsahuje tři listy. List pro žáky je určen k vytištění a k samostatné práci ve vyučovací hodině. List pro učitele je metodickým návodem obsahujícím postupy a praktické rady, co je třeba připravit nebo zajistit. List pro rodiče představuje téma probírané ve škole, nabízí další podněty k diskuzi rodičů a dětí a také aktivity, které spolu mohou doma vyzkoušet.

 

 

Dílna pro učitele

 

Dílna s odborníkem projektu IN-Generation nabízí pedagogům lépe porozumět tématům a aktivitám projektu a umožní jim hlouběji prožít jejich význam pro žáky a studenty. Jedná se o praktickou ukázku aplikace pracovního materiálu ve výuce, realizovanou ideálně se skupinou žáků či studentů vaší školy. Díky dílně mají pedagogové možnost si lépe představit a vyzkoušet, co zapojení školy do projektu IN-Generation může nabídnout a jak lze využít materiály pro snadnou spolupráci pedagogů a třídy.

Pro více informací si můžete přečíst  ZPRÁVU - Metodické dílny pro pilotní školy. Dozvíte se podrobněji o tom, jak probíhaly dílny během pilotní fáze projektu, a dále si přečtete užitečná doporučení ke vzdělávacím materiálům.

 

         

 

mINi-projekty - tvořte s námi IN-Generation

 

Hledáme šikovné a nebojácné týmy učitelů a jejich žáků, kteří s námi budou spolupracovat při vytváření zdělávacích materiálů projektu. Vyzkoušejte si jeden ze tří mINi-projektů a získejte zajímavé odměny.

Interaktivní vzdělávací vystoupení

 

Interaktivní představení s hudbou. Vychází z témat projektu a přímo odkazuje na vzdělávací materiály, které jsou k dispozici ke stažení. Žáci a studenti jsou vtahováni do děje jim blízkými komunikačními prostředky, které umožňují lépe se orientovat v daných tématech.

         

 

IN-Generation a sociální sítě

 

Projekt IN-Generation se zaměřuje na vzdělávání žáků základních škol, jejich učitelů a rodičů v oblasti internetové gramotnosti.

Nejnovější zprávy z projektu si můžete prohlédnout na stránce IN-Generation na sociální síti Google+.

Učitelům, žákům a rodičům nabízíme možnost aktivního zapojení do internetového dění v projektu prostřednictvím komunity sítě Google+ s názvem IN-Gen Klubovna.

 

IN-Gen klubovna

 

 

IN-Gen klubovna je prostor, kde mohou učitelé, žáci i rodiče sdílet své nápady, náměty, zkušenosti, fotografie či videa z práce se vzdělávacími materiály, s interaktivním vystoupením a s metodickými dílnami. Mohou také přidávat podněty k tématům, kterými se projekt zabývá, ptát se na cokoli ohledně projektu IN-Generation.

Do klubovny můžete nahlédnout anonymně. K aktivnímu přístupu do klubovny však potřebujete účet Google. Pokud účet Google nemáte, můžete k jeho vytvoření použít jakoukoli e-mailovou adresu, tedy nejen GMail (e-mail Google).

 

Návod, jak si vytvoříte účet Google

 

Co se od zapojené školy očekává?

  • Jmenování jednoho učitele jako „kontaktní osoby“.
  • Sdílení informací o dění v projektu ve skupině IN-Generation na sociální síti Google+.
  • Podpora žáků i učitelů při tvorbě fotodokumentace z projektových hodin a jejich publikování v klubovně pro zapojené školy na sociální síti Google+.
  • Uvedení zapojení do projektu na webových stránkách vaší školy (logo vám zašleme při registraci do projektu).

         

 

S jakýmikoliv dalšími dotazy nás můžete kontaktovat na adrese  ahoj@in-generation.cz. Odpovědi na nejčastější dotazy naleznete ve FAQ. Navštivte také naši sekci "Ke stažení".