Tvořte s námi IN-Generation! Stále se můžete přihlásit!

Připravili jsme pro vás novou projektovou aktivitu. Spolupracujte s námi na mINi-projektech, jejichž cílem je zapojit učitele a žáky do tvořivé práce s IN-Generation materiály a získejte zajímavé ceny. Podrobné informace naleznete zde: http://www.in-generation.com/cs/43

Přinášíme vám novou sadu od Vodafone na téma Hecování!

Online hecování může být velmi prospěšné i velmi nebezpečné. Děti si už od velmi nízkého věku budují svou online identitu a současně v digitálním světě čelí novým společenským tlakům.