Umím říci NE!

Stáhnout téma

Co dělaly děti ve škole

 • Hrály hru, kde na stanovištích řešily, jak se nejlépe zachovat v nepříjemných nebo nebezpečných situacích na inter- netu a při používání mobilu. Učily se, že není správné podlehnout nátlaku a že tyto situace lze řešit více způsoby.
 • Všechny ve hře zařazené situace byly příklady kyberšikany, se kterými se mnoho dětí skutečně setkává. Jde např.
 • o pomluvy na internetu, urážlivé zprávy, vyhrožování přes internet a mobil, vydírání obrázky, za které se dítě stydí, apod.
 • Děti zjistily, že některé reakce na šikanu jsou vhodnější (požádat o pomoc rodiče, zavolat na linku důvěry, nevšímat si drobné provokace, oslovit učitele) a jiné nevhodné či vysloveně negativní (podlehnout nátlaku, chtít vše zvládnout sám, oplácet stejnou mincí, vybít si vztek na někom slabším apod.).

O čem si povídat

 • Byla ve hře nějaká situace, o které dítě vůbec nevědělo, že by mohla nastat? A byla tam naopak některá, se kterou se třeba v mírnější podobě již setkalo? Na které internetové stránce by dítě podobné nebezpečné situace nejvíce očekávalo?
 • Jak přijatelné jsou pro dítě reakce, které byly popsané ve hře? Dokázalo by třeba zavolat na policii, kdyby si se situací nevědělo rady? Které z možností v příloze Karty možností by dítě určitě nepoužilo a proč?
 • Zkuste se s vaším dítětem podívat na jednu či dvě modelové situace a společně uvažujte o jejich nejlepším řešení. Dítě možná bude mít ze školy doporučení, jaké dvě situace to mají být.

Jak pomoci

 • Ujistěte dítě, že pokud by se stalo terčem útoku, může se na vás vždy obrátit. Poproste ho, aby vám v takovém případě určitě dalo vědět (nevynucujte si ale kladnou odpověď). Pokud jste byli sami terči šikany, můžete popsat svou zkušenost a říci, co vám pomohlo.
 • Zdůrazněte, že oběť nenese za šikanu vinu – někdy k šikaně může přispět neopatrnost (s někým si začnu psát přes mobil, beru něco nepříjemného dlouho jen jako hru apod.), vina je ale vždy na útočníkovi. Zloděj, který odjede kradeným autem, je zlodějem i tehdy, když majitel omylem zapomněl auto zamknout.
 • Pokud by se vaše dítě dostalo do podobné situace, především ho pozorně vyslechněte, plně ho podpořte a citlivě zjistěte podrobnosti (kdy šikana začala, kdo se jí zúčastňuje, formy šikany). Uložte útočné SMS zprávy, e-maily apod. Pak se obraťte podle situace na školu (třídní učitel, metodik prevence, vedení), pedagogicko-psychologickou poradnu, poskytovatele služby na internetu či operátora, případně i na policii. Mnoho rad můžete najít i na inter- netových stránkách, které se na problematiku šikany na internetu specializují (viz doporučené zdroje v závěru). Poradit se můžete i osobně s organizacemi, které se na šikanu a pomoc dětem specializují, např. Linka bezpečí, Občanské sdružení proti šikaně, Nadace naše dítě (pomoc pro týrané děti), Bílý kruh bezpečí (pomoc obětem trestných činů), místní pedagogicko-psychologické poradna apod.
 • Dejte najevo, že šikanování je nesprávná věc, se kterou byste nikdy nesouhlasili a kterou byste za žádných okol- ností u nikoho neobhajovali.

Zdroje informací

Klíčová slova

 • kyberšikana, šikana, bezpečný internet, bezpečně online, bezpečnost na internetu, děti na internetu

Tato slova a slovní spojení vám pomohou, když je zadáte do jakéhokoliv vyhledávače (například http://www.google.cz/ nebo http://www.seznam.cz/). Vysvětlení pojmů

Kyberšikana:

http://www.e-bezpeci.cz/index.php/temata/kyberikana (zkráceně http://goo.gl/kydvQe)

Doporučujeme

Stránky o bezpečné komunikaci na internetu http://www.e-bezpeci.cz

Informace na téma kyberšikana http://www.saferinternet.cz

Stránky pro teenagery, rodiče a učitele o bezpečnosti na internetu http://www.bezpecne-online.cz

Praktické rady pro rodiče, učitele a děti o šikaně nejen na internetu http://www.minimalizacesikany.cz

Občanské sdružení Společenství proti šikaně http://www.sikana.org

Stránky o bezpečném seznamování na internetu http://www.seznamsebezpecne.cz

Kniha o kyberšikaně ke stažení
http://www.minimalizacesikany.cz/images/stories/kybersikana.pdf (zkráceně http://goo.gl/pRsBfk) 

 

dotaznik_ikona
 Zpětná vazba je pro nás důležitá! Prosím vyplňte náš dotazník.