Vyhledávání a klíčová slova

Stáhnout téma

Co dělaly děti ve škole

  • Nejprve učitel žákům předložil obrázek, který ukazoval různé typy informačních zdrojů, jež lze najít na internetu  (vyhledávače, encyklopedie, internetové obchody apod.). Žáci hledali mezi těmito zdroji souvislosti.
  • Potom žáci vytvořili skupiny a pomocí lístečků si sestavili myšlenkovou mapu, která seskupovala podobné informace do stejného typu informačního zdroje.
  • Na závěr si děti zahrály hru, při které měly na zádech připevněny kartičky s různými obrázky a texty. Úkolem žáků bylo nalézt beze slov ty spolužáky, jež mají na zádech kartičku, která má něco společného s tou jejich, a seskupit se tak do skupin. 

O čem si povídat

  • Pobavte se se svým dítětem o tom, jaké typy informačních zdrojů zná a které využívá.
  • Požádejte dítě, ať vám vysvětlí, čemu se při vyhledávání říká klíčová slova a ať uvede příklady. Není-li si jisté, povzbuďte ho, ať najde potřebnou odpověď na internetu.
  • Vyzvěte dítě, ať vymyslí nějakou informaci, kterou pro něj máte na internetu najít. Společně určete klíčová slova a najděte tuto informaci pomocí internetového vyhledávače nebo jiného internetového zdroje.
  • Ukažte svému dítěti, jak vyhledáváte informace pro svou práci.

Jak pomoci

  • Určitě se bavíte se svým dítětem o tom, co bylo ve škole. Využijte této situace, zeptejte se jej, zda nepotřebuje najít nějakou informaci, a pomozte mu s jejím vyhledáním na internetu.
  • Zamyslete se spolu se svým dítětem, jaké informace jsou pro vás jako pro rodinu důležité nebo zajímavé, a požádejte je, aby vám takovou informaci na internetu našlo.

Zdroje informací 

Klíčová slova 

informační zdroj, internetový vyhledávač, internetová encyklopedie, internetový katalog, internetový obchod, klíčová 
slova, fulltextové vyhledávání
Tato slova a slovní spojení Vám pomohou, když je zadáte do jakéhokoliv vyhledávače (například http://www.google.cz/ nebo http://www.seznam.cz/). 

Vysvětlení pojmů

Myšlenková mapa: http://cs.wikipedia.org/wiki/Myšlenková_mapa (zkrácený odkaz můžete 
snadno opsat do adresního řádku, povede vás na tutéž stránku: http://goo.gl/ixyYi
Klíčová slova: http://napoveda.sklik.cz/cz/klicova-slova.html
(zkrácený odkaz: http://goo.gl/uyrDk
Internetový vyhledávač: http://cs.wikipedia.org/wiki/Internetový_vyhledávač
(zkrácený odkaz: http://goo.gl/CwLhs

Doporučujeme

 

dotaznik_ikona
 Zpětná vazba je pro nás důležitá! Prosím vyplňte náš dotazník.