Digitální svět

Stáhnout téma

Co dělaly děti ve škole

  • Učitel sestavil skupiny a každé skupině rozdal pracovní listy s obrázky digitálních zařízení.
  • Žáci ve skupině vybírali ty prostředky, které znají, a povídali si o tom, k čemu slouží.
  • Potom žáci společně s učitelem vybrali další postup, jehož cílem byla sestavení tzv. myšlenkové mapy.

O čem si povídat

  • Projděte si se svým dítětem nějaký internetový obchod s elektronikou a najděte stránky těch digitálních prostředků, které si pamatuje ze školy a které ho zaujaly.
  • Máte-li možnost, projděte si myšlenkovou mapu, kterou vaše dítě sestavilo ve škole, a zeptejte se, která digitální zařízení nezná. Najděte je v internetovém obchodě a zkuste zjistit, v čem pro něj nebo pro vás mohou být užitečná.
  • Popište svému dítěti, jaké digitální prostředky máte v práci a v čem jsou pro vás důležité a užitečné.
  • Proberte se svým dítětem, jaká zařízení máte doma a která se používají ve škole.
  • Povídejte si o tom, co si myslíte o závislosti na digitálních prostředcích.

Jak pomoci

  • Prodiskutujte si v rodině pravidla pro užívání digitálních prostředků. Určete místa a časy, kdy digitální prostředky nebudete používat (například při společné ranní snídani).
  • Proberte se svým dítětem jeho koníčky a spolu vyberte jeden z nich. Propojte tento koníček s digitálním světem a prodiskutujte spolu, jakou by vaše dítě uvítalo podporu, která je v možnostech rodiny. Dohodněte se na podmínkách podpory.

Zdroje informací

Klíčová slova

digitální technologie, počítačový obchod, závislost na počítačích, bezpečný internet
Tato slova a slovní spojení Vám pomohou, když je zadáte do jakéhokoliv vyhledávače (například http://www.google.cz/ nebo http://www.seznam.cz/).

Vysvětlení pojmů

Doporučujeme

 

dotaznik_ikona
 Zpětná vazba je pro nás důležitá! Prosím vyplňte náš dotazník.