Webový prohlížeč

Stáhnout téma

Co dělaly děti ve škole

 • Učitel rozdělil děti do skupin a každé skupině rozdal pracovní listy se zobrazením obrazovky s internetovým prohlížečem.
 • Žáci ve skupině doplňovali do obrázku prohlížeče ovládací prvky, akce, které tyto prvky spouštějí, a jejich názvy.
 • Potom učitel s žáky diskutoval o různých prohlížečích v různých digitálních zařízeních.

O čem si povídat

 • Projděte si se svým dítětem, na kterých digitálních zařízeních doma máte internetový prohlížeč a jak se ovládá.
 • Popište svému dítěti, jak používáte internetový prohlížeč pro svou práci a které ovládací prvky a nástroje vám ji usnadňují.
 • Můžete si ve webu projektu stáhnout pracovní listy pro žáky k tomuto tématu a společně se svým dítětem si poskládat vlastní prohlížeč složený: 
  • z hlavních součástí – okno, tlačítka apod.
  • z popisů jednotlivých prvků prohlížeče (texty v bublinách)
  • z kartiček, které popisují, co se stane, když klepnu na příslušné tlačítko prohlížeče. 

Na pravidlech skládání prohlížeče se dohodněte se svým dítětem.

 • Hra na doma: 
  • Vystřihněte kartičky s vysvětlením činnosti ovládacího prvku prohlížeče, které najdete v příloze.
  • Kartičky umístěte na hromádku textem dolů a poté střídavě „lízejte“ a přikládejte k částem prohlížeče.
  • Můžete použít i prázdné kartičky, kam dítě doplní obrázky a popisy dalších ovládacích prvků prohlížeče  (dítě procvičuje psaní, formulaci myšlenek, skladbou věty).
  • Po složení všech ovládacích prvku ověřte na počítači ve skutečném prohlížeči webových stránek, zda informace na kartičkách s popisem akcí jsou správně vysvětlené a prohlížeči, který běžně užíváte. Za každý správně umístěný prvek si můžete přičíst bod, a tak zjistit, kdo byl ve hře úspěšnější.)

Jak pomoci

 • Požádejte své dítě, aby pro vás vytvořilo jednoduchý manuál pro práci s internetovými prohlížeči, které máte doma. Můžete přitom využít pracovní listy pro žáky k tomuto tématu.
 • Je-li to možné, nastavte prohlížeč ve vašem počítači tak, aby se vašemu dítěti dobře užíval a aby si jej případně mohlo i samo přizpůsobit. Některé prohlížeče například umožňují vytvořit pro každého uživatele samostatný profil, kam si může uložit své oblíbené stránky, nastavit vlastní domovskou stránku atd.

Zdroje informací 

Klíčová slova 

internetový prohlížeč, webový prohlížeč, nastavení prohlížeče
Tato slova a slovní spojení Vám pomohou, když je zadáte do jakéhokoliv vyhledávače (například http://www.google.cz/ nebo http://www.seznam.cz/). Webový prohlížeč

Vysvětlení pojmů

Internetový/webový prohlížeč: http://cs.wikipedia.org/wiki/Webový_prohlížeč (můžete použít také zkrácený odkaz, který vás dovede na tutéž stránku: http://goo.gl/OQAZy
Prohlížeč Google Chrome: https://www.google.com/intl/cs/chrome/browser/features.html (zkrácený odkaz: http://goo.gl/hoaSD
Prohlížeč Microsoft Internet Explorer: http://windows.microsoft.com/cs-CZ/internet-explorer/download-ie (zkrácený odkaz: http://goo.gl/gOM38
Prohlížeč Mozilla Firefox: http://www.mozilla.org/cs/firefox/fx/ (zkrácený odkaz: http://goo.gl/9Wsjs)
Prohlížeč Opera: http://www.opera.com/portal/choice/?language=cs (zkrácený odkaz: http://goo.gl/CbIjk
Prohlížeč Apple Safari: http://support.apple.com/kb/DL1531?viewlocale=cs_CZ (zkrácený odkaz: http://goo.gl/clYQf)

Doporučujeme

 • Správa uživatelů v Google Chrome: 

http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=cs&answer=2364824 (zkrácený odkaz: http://goo.gl/k6UZI

Další náměty 

Webový (internetový) prohlížeče si můžeme představit jako jakousi vstupní bránu do světa internetu. Tato brána není úplně statická a má řadu nástrojů, které nám umožní se ve světě internetu lépe pohybovat. Na internet dnes přistupujeme z různých zařízení, jako jsou PC, notebooky, tablety, telefony, TV. Všechna tato zařízení obsahuji nějaký internetový prohlížeč. Většina prohlížečů má podobné základní ovládací prvky (jen je jejich vzhled odlišný):

 • Šipky:

Ovládají přesun mezi navštívenými stránkami tam a zpět (podobně jako když obracíme listy v knize dopředu a dozadu)

 • Obnovit/Aktualizovat:

Umožňuje znovu načíst aktuálně zobrazovanou stránku. Na některých webových stránkách se obsah poměrně rychle mění, např. na zpravodajských serverech se u aktuálních zpráv průběžně doplňují nové informace, na diskuzních fórech přibývají nové diskuzní příspěvky ap. K tomu, abyste viděli změny, které se na stránce objevily během doby, co ji máte otevřenou, ji musíte znovu načíst – aktualizovat.

 • Domeček:

Slouží k návratu na tzv. domovskou stránku. Většina prohlížečů má možnost nastavit stránku nebo více stránek, které se zobrazí při spuštění prohlížeče. Takovým stránkám říkáme domovské.

 • Vyhledávací/adresní řádek

Jedná se o řádek či dva řádky, které umožňují zápis toho, co na internetu hledáme (adresa webových stránek, klíčová slova).

 • Záložky/Oblíbené:

Nástroj prohlížeče, pomocí kterého vytváříme přehledné seznamy oblíbených či zajímavých stránek, na které se pak můžeme jednoduše vracet.

 • Posuvník

Slouží pro pohyb webovou stránkou dolů a nahoru. U dotykových zařízení (mobily, tablety) se užívá čím dál tím méně, protože tam můžeme stránku posouvat dotykem, v některých případech i gestem.

 • Nastavení:

Ovládací prvek, který slouží k nastavení vlastností prohlížeče (například k změně domovské stránky, správě záložek/oblíbených, případně k nastavení více uživatelských účtů).

 

dotaznik_ikona
 Zpětná vazba je pro nás důležitá! Prosím vyplňte náš dotazník.