V digitálním světě slušně a zodpovědně

Stáhnout téma

Co dělaly děti ve škole

  • V úvodu učitel vysvětlil dětem pojem netiketa, tedy souhrn pravidel vhodného chování na internetu.
  • Děti se rozdělily do skupin, každé skupině učitel rozdal kartičky s příklady chování při komunikaci v digitálním světě.
  • Děti postupně vyhodnocovaly, zda se jedná o vhodné, či nevhodné chování, popřípadě hledaly příklady opačného jednání.
  • Nakonec jednotlivé skupiny sestavovaly plakát, který obsahoval pět nejdůležitějších pravidel netikety.

O čem si povídat

  • Máte-li tu možnost, podívejte se na plakáty vytvořené ve škole (některé děti si je možná vyfotografovaly), nebo poproste dítě, aby vám některý plakát popsalo. Ptejte se dítěte, proč ve skupině vybrali pro Patero netikety právě daná pravidla.
  • Povězte, kdy jste se vy setkali s porušováním netikety a jaké to mělo dopady.
  • Proberte se svým dítětem, jaká pravidla netikety má dodržovat při komunikaci se svými vrstevníky.

Jak pomoci

  • Nabídněte vašemu dítěti, aby vytvořilo plakát o pravidlech netikety pro vaši rodinu.
  • Má-li vaše dítě nějaký účet na internetu a komunikuje-li tedy s jinými uživateli, stanovte společně pravidla dodržování netikety. Popovídejte si o tom, co dělat, když vaše dítě nebo někdo, s kým komunikuje, takové pravidlo poruší.

Zdroje informací

Klíčová slova

komunikace přes internet, sociální sítě, netiketa

Tato slova a slovní spojení vám pomohou, když je zadáte do jakéhokoliv vyhledávače (například http://www.google.cz/ nebo http://www.seznam.cz/).

 

Vysvětlení pojmů

Sociální sítě: http://cs.wikipedia.org/wiki/Sociální_síť (zkrácený odkaz: http://goo.gl/z0EuM)

Netiketa: http://cs.wikipedia.org/wiki/Netiketa (zkrácený odkaz: http://goo.gl/9pPmZ)

 

Doporučujeme

 

dotaznik_ikona
 Zpětná vazba je pro nás důležitá! Prosím vyplňte náš dotazník.