Digitální stopa

Stáhnout téma

Co dělaly děti ve škole

 • Děti se dozvěděly, jak se odlišují stopy, které zanecháváme v našem reálném světě, od těch, které tvoříme ve světě digitálním, a seznámily se s pojmem digitální stopa.
 • Zjistily, že hlavním rozdílem mezi reálnou a digitální stopou je, že reálnou stopu tvoříme jen my sami, zatímco digitální spolu s námi tvoří i jiní lidé tím, co o nás na internetu zveřejní.
 • Děti diskutovaly o tom, které informace v jejich digitální stopě převažují – ty, které tvoří ony samy, nebo ty, které o nich tvoří jiní? Tím si uvědomily, že i ony spoluvytvářejí digitální stopy druhých.
 • Pomocí barev semaforu děti označovaly, které informace v jejich digitálních stopách se jim líbí, které méně, a které by na internetu vůbec nechtěly mít. Zamyslely se nad tím, zda mohou být svou digitální stopou nějak ohroženy.

O čem si povídat

 • V čem se nejvíce liší stopy, které vytváříme v běžném životě, od těch digitálních na internetu? Jaké informace dnes nejčastěji tvoří tvoji digitální stopu? Kdo kromě tebe dnes nejčastěji spoluvytváří tvoji digitální stopu? Co tě nejvíce překvapilo, když jsi pracoval s digitální stopou?
 • Jaké stopy si vytváříme my jako rodina? Máš ve své stopě nějaké informace, které bys označil červenou barvou? Dá se s nimi něco dělat?
 • Příklady rizikové rodinné digitální stopy:
 • fotografie z rodinné dovolené, kdy je dítě v choulostivé situaci (převléká se);
 • maminka v diskusním fóru probírá problémy svého dítěte s takovými detaily, že je možné poznat, o koho se jedná;
 • videozáznam ze školního představení, ve kterém dítě breptá, přeříkává se apod.

Jak pomoci

 • Vytvořte spolu s dítětem vaši vlastní papírovou digitální stopu (dítě vám na základě svých zkušeností poradí jak na to). Společně ji pak doplňte o informace, které si vytváříte vy, a o ty, které vytvářejí ostatní. Porovnejte si vaše stopy. V čem se shodují a v čem se naopak rozcházejí?
 • Najděte na internetu informace, které se týkají vaší rodiny (mohou to být např. fotografie, komentáře...). Pokuste se rozdělit je pomocí barev (zelená – jsou v pohodě, oranžová – ještě to jde, červená – nelíbí se/nechci je) a to jak z vašeho pohledu, tak z pohledu vašeho dítěte.
 • Pokuste se domluvit na určitých pravidlech, jak budete jako rodina vzájemně obohacovat své digitální stopy (můžete si všichni napsat své nápady a pak je porovnat). Mohou vám pomoci slova jako rozumnost, obezřetnost a zodpovědnost. A k zamyšlení je i otázka: „Je naše soukromí i věcí někoho jiného?“
 • Zadejte do služby Upozornění Google jméno vašeho dítěte. Bude vám posílat e-maily, kdykoli se jméno vašeho dítěte objeví na internetu. Budete tak mít přehled o tom, jaké informace se o vašem dítěti šíří v digitálním světě.

Zdroje informací

Klíčová slova

digitální stopa, digitální rodičovství (sharenting)

dotaznik_ikona
 Zpětná vazba je pro nás důležitá! Prosím vyplňte náš dotazník.