V digitálním světě slušně a zodpovědně

Stáhnout téma

Anotace

Žáci ve skupinách posuzují různé příklady chování při komunikaci v digitálním světě. Během vzájemné diskuse a spolupráce vytvářejí plakát, na který vyberou pět nejdůležitějších pravidel netikety.

Vzdělávací cíl

Žák se zorientuje v pravidlech slušného chování při komunikaci v digitálním světě. Pomocí protichůdných příkladů si vyjasní vybraná pravidla netikety.

Klíčová slova

komunikace, netiketa, sociální sítě, chování

Popis činnosti

 • Skupiny žáků dostanou sadu kartiček, které otočí tak, aby si nemohly přečíst text uvedený na kartičce.
 • Žáci ve skupině postupně otáčejí kartičky a čtou si příklady chování během komunikace na internetu. Podle obsahu se rozhodují, zda jde o chování vhodné či nevhodné.
 • Příklady vhodného a nevhodného chování zapisují do náležitého sloupce v pracovním listu.
 • V druhé části skupiny sestavují plakát, který má obsahovat pět nejdůležitějších pravidel netikety.
 • V závěrečné reflexi si žáci vytvoří postoj k pojmu netiketa.

Předpokládaný čas

45 minut

Potřebné pomůcky

 • kartičky s palcem
 • kartičky s příklady chování a jednání v digitálním světě
 • pracovní list s názvem Co je a co není vhodné chování
 • pracovní list s názvem Patero netikety
 • čisté papíry, psací potřeby a pastelky
 • volitelně digitální fotoaparát, mobilní telefon s fotoaparátem nebo tablet

 

Doporučený postup pro učitele

Příprava

 • Nejprve si projděte Přílohu 1 – Příklady chování v digitálním světě a Přílohu 2 – Palce a rozhodněte se, zda žákům podklady předem vystříháte, nebo zda necháte stříhání na nich.
 • V Příloze 1 si pročtěte příklady vhodného a nevhodného chování během komunikace na internetu. Většina příkladů správného a nesprávného chování tvoří v příkladech páry.
 • Rozhodněte se, jak s kartičkami během aktivity naložíte. Není reálné, abyste každé skupině žáků dali celou sadu kartiček. Máme pro vás určité tipy:
 • Použijte jednu sadu kartiček a ty během výuky nechte tahat zástupce jednotlivých skupin. Budou pak dále pracovat s těmi, co si vytáhnou.
 • Při větším počtu skupin (více než čtyři) připravte dvě sady; jedna část skupin bude pracovat s jednou sadou, druhá s druhou.
 • Vyberte páry kartiček, které popisují chování v nějaké komunikační situaci na internetu jednou správně a jednou nesprávně. Tyto páry rozdělte mezi skupiny.
 • Určete, kolik skupin žáků budete mít, a připravte si způsob rozdělení do skupin. Pro každou skupinu si připravte výše uvedené pomůcky.
 • Rozhodněte se, jaké podmínky vytvoříte pro sestavování plakátů. Můžete skupinám umožnit nejprve diskusi a/nebo prohlédnutí řešení příkladů u dalších skupin. Zároveň se rozhodněte, kolik času na tvorbu plakátu vyčleníte.
 • Rozmyslete si, jak využijete vytvořené plakáty, aby pomohly k reflexi. Žáci si mohou například plakáty na závěr vyfotit.

 

Zahájení

 • Stručně uveďte hodinu a přibližte žákům pojem netiketa.
 • Nechte žáky, aby si přečetli pokyny v Listu pro žáky. Odpovězte na jejich případné dotazy.
 • Rozdělte žáky do skupin a rozdejte jim výše uvedené pomůcky. Na základě své přípravy rozdělte skupinám kartičky s příklady.

Průběh

 • Zejména na začátku sledujte, zda žáci správně pochopili práci s kartičkami a přikládání palců. Zároveň sledujte, zda vyplňují pracovní list Co je a co není vhodné chováni.
 • Sledujte čas, včas ukončete práci s pracovními listy a zahajte práci na plakátech. Ukončení
 • Dohodněte se s žáky na způsobu dalšího využití plakátů.
 • Položte všem žákům otázky k reflexi

Otázky k reflexi

 • Která pravidla jsou stejná při internetové komunikaci i při chování a jednání mimo internetové prostředí?
 • Jaká pravidla netikety považujete za důležitá a proč?
 • Jaká pravidla netikety porušujete a proč? Co s tím budete dělat?

 

dotaznik_ikona
 Zpětná vazba je pro nás důležitá! Prosím vyplňte náš dotazník.